Πρώην σύζυγοι και περιουσιακές διαφορές

Ποια είναι η έννοια του όρου «ιδιότητα»: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου (Ν.232/91) «περιουσία» σημαίνει: «Κινητή και ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε πριν από το γάμο με προοπτική γάμου ή οποτεδήποτε μετά τη σύναψη του γάμου από έναν από τους δύο συζύγους». Το ζήτημα των περιουσιακών διαφορών μεταξύ συζύγων ρυθμίζεται με τον Νόμο για […]

Κυπριακή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Κύπρος με τα χρόνια έχει γίνει ελκυστικός προορισμός για ξένους επενδυτές λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε συνδυασμό με τον φορολογικό της τομέα. Ο τραπεζικός τομέας έχει αναπτυχθεί από την εγκατάσταση διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ξένων επενδυτών στην Κύπρο. Ωστόσο, ο κλάδος είναι εκτεθειμένος σε μεγάλους κινδύνους που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος. Η Κύπρος […]

Εταιρικό Δίκαιο- Εγγραφή Εταιρείας στην Κύπρο

Οι ξένοι επενδυτές βρίσκουν την Κύπρο μια πραγματικά ελκυστική χώρα για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Η εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο δεν είναι περίπλοκη, αλλά η διαδικασία μπορεί να γίνει δύσκολη και περίπλοκη όταν τα έγγραφα δεν συμπληρώνονται σωστά ή είναι ελλιπή. Απαιτήσεις για εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο: επιλογή του σωστού τύπου οντότητας με […]

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

Со дня начала пандемии (Covid 19) на Кипре произошло много изменений, а также это в значительной степени негативно повлияло на сектор недвижимости. Эта ситуация, в которой мы живем, которая является фактом форс-мажора, привела к снижению продаж недвижимости, но не к снижению их цен, не оспаривая тот факт, что были некоторые небольшие скидки для облегчения и […]