ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενοίκια και εξώσεις ενοικιαστών.

Το ζήτημα των ενοικίων και των εξώσεων αποτελεί κορυφαίο αντικείμενο συζήτησης, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές των ενοικίων και των αλυσιδωτών προβλημάτων που ανακύπτουν εξ αυτού. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές να είναι ενημερωμένοι για το νομικό καθεστώς που διέπει τις μεταξύ τους σχέσεις, για τα δικαιώματα, για τις υποχρεώσεις αλλά και για τις σωστές νομικές διαδικασίες που θα πρέπει κάθε φορά να ακολουθήσουν.