Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στη Λεμεσό. Είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Χαράλαμπος Κωνσταντίνου & Σια ΔΕΠΕ και υποψήφιος διδάκτωρ Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπότροφος του ΙΚΥ Κύπρου, και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νόττινγχαμ (The University of Nottingham) του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγγράφηκε στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το 2013.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα πεδία του διεθνούς οικονομικού δικαίου, του διεθνούς εμπορικού δικαίου, του κοινοτικού και του τραπεζικού δικαίου. Ομιλεί ελληνικά και αγγλικά.