Κύπρος κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Κύπρος κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Κύπρος με τα χρόνια, έχει γίνει ένας ελκυστικός προορισμός για ξένους επενδυτές λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε συνδυασμό με τον φορολογικό της τομέα. Ο τραπεζικός τομέας έχει αναπτυχθεί από τη δημιουργία διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ξένων επενδυτών στην...
Εταιρικό Δίκαιο-Εγγραφή εταιρίας στην Κύπρο

Εταιρικό Δίκαιο-Εγγραφή εταιρίας στην Κύπρο

Οι ξένοι επενδυτές βρίσκουν την Κύπρο μια πραγματικά ελκυστική χώρα για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Η εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο δεν είναι περίπλοκη, αλλά η διαδικασία μπορεί να γίνει δύσκολη και περίπλοκη όταν τα έγγραφα δεν συμπληρωθούν σωστά ή είναι...
Πρώην σύζυγοι και περιουσιακές διαφορές

Πρώην σύζυγοι και περιουσιακές διαφορές

Ποια είναι η έννοια του όρου “ιδιοκτησία”: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου (Ν. 232/91) “ιδιοκτησία” σημαίνει: “Κινητή και ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε πριν από το γάμο με την προοπτική του γάμου ή οποιαδήποτε στιγμή μετά τη σύναψη του γάμου...